За една малка площ това решение е много добро: рамката на истинското гнездо не може да бъде много голяма, но гъсто засадените цветя изглеждат богати на такава област. Ако площта на парцела е само няколкостотин квадратни метра, една тревна площ, покриваща почти цялата територия, ще помогне да се създаде илюзията за нейната необятност и простор. За няколко малки цветни лехи се отделят много незначителни площи и един от тях може да е толкова необичаен, колкото и този. Тогава ефектът със сигурност ще бъде постигнат. Освен това той ще изпълнява и разсейваща функция: виждайки такава „кладенец“ близо до къщата, малко вероятно е някой веднага да започне да се оглежда с благодарност.

Категория: