Устройството, функционално изградено на принципа на измерване на газови смеси, ви позволява да определите излишъка от опасни токсини. Газов анализатор - малък уред предупреждава за опасността от неразрешено изпускане на вредни летливи вещества и появата на течове в тръбопровода.

Ще разкажем за всички видове газови анализатори, използвани на практика. В представената от нас статия подробно са описани техните конструктивни характеристики и принцип на действие. Като се вземат предвид нашите препоръки, можете да изберете най-подходящото устройство.

Как работи автоматичният газоанализатор?

От гледна точка на производителността съществуват ръчни и автоматични газови анализатори. Ръчните анализатори включват абсорбционни модели, които използват технологията за абсорбиране на газообразната среда чрез реагенти. Устройствата, които работят автоматично, обикновено действат върху технологията на конструиране на физико-химичните характеристики на веществото.

На практика всички устройства за анализ на газ, които поддържат автоматичното измерване, от гледна точка на методологията, са условно разделени на три групи:

 1. Анализатори на химични реакции.
 2. Анализатори на физични и химични процеси.
 3. Анализатори на физични процеси.

Първо се поддържат физични методи за анализ, извършени чрез химични реакции. Тук, като правило, асортиментът от инструменти се състои от обемно-манометрични, както и от химически апарати.

С помощта на мобилни устройства се измерва обема или налягането на газовата смес.

Газов анализатор е един от многото модели на такива устройства, които са широко използвани в различни сектори на националната икономика. Такива устройства позволяват цялостен контрол върху околната среда.

Втората група устройства също поддържа физическата методология, но с добавянето на физико-химичен процес.

Сред тези процеси може да се случи:

 • електрохимия;
 • термична химия;
 • Photocolorimeters;
 • фотойонизация;
 • хроматография.

Естествено, в зависимост от конкретния процес, резултатът се получава по различен начин. Например, електрохимията определя концентрацията на газова смес въз основа на неговата електрическа проводимост. Или чрез измерване на топлинния откат на реакцията на каталитично окисление се получава степента на концентрация на горими газове.

Пример за устройство, което поддържа технологията на фотоионизационния анализ. Моделът от серията устройства “Kolion” принадлежи към категорията на преносимите конструкции, като се отличава с лекотата на използване и качеството на изхода.

Третата група газови анализатори, изградена изцяло на физическа техника, е представена от магнитни, оптични, денсиметрични и други устройства. Тази група включва, например, термокондуктометрични устройства за анализ на газови смеси, поради което те получават резултат чрез измерване на степента на топлопроводимост на веществата.

Основният принцип на работа и устройството на газовите анализатори позволяват анализ на многокомпонентни смеси чрез измерване на нивото на концентрация на един компонент, присъстващ в сместа.

Принципи на класификация на газови анализатори

Всички анализи, които понастоящем съществуват, се класифицират на базата на структурни и технологични детайли. Класификацията описва специфичната функционалност на устройствата за анализ на газ.

Например индикаторът и аларменото устройство могат да бъдат донякъде подобни, но са класифицирани като различни измервателни уреди. Същото важи и за детектори за течове и газови анализатори.

Компактен, лесен за използване детектор за течове е дизайн, който е пряко свързан с газовите анализатори. Използването на такива устройства е от значение за различни условия на промишленото производство и вътрешната сфера.

Класификацията на проекта определя такива свойства като мобилност и преносимост. Способността на устройствата да измерват определен брой компоненти е класифицирана по признаци на еднокомпонентно или многокомпонентно устройство.

По същия начин, с броя на каналите за измерване, където има класификация от едноканални или многоканални газови анализатори.

И накрая, има и друг критерий, който показва специфичната цел на инструментите. Например, има газови анализатори за мониторинг на отработените газове на автомобилите и има устройства, които контролират технологичните процеси.

Най-често срещаните устройства

Най-често срещаните устройства, които съставляват трите маркирани групи, са оптичните и електрохимичните модели. Тяхната привлекателност се дължи на възможността за извършване на измервания в реално време.

В същото време технологично устройствата поддържат многокомпонентни анализи с възможност за съхраняване на резултати в чип памет.

Пример за група от оптични газови анализатори - устройства, които са получили най-разпространеното в различни области. Оптичните газови анализатори имат висока точност на измерване

За индустриалния сектор такива устройства са необходимо оборудване. Особено там, където се изисква непрекъснато наблюдение на емисиите или анализ на технологичните процеси.

В такива случаи газовите анализатори често действат като система за непрекъснато наблюдение на процеса на промишлено производство и се използват в екологични изследвания. Газоанализаторите от посочените типове също са за предпочитане за селекция за използване в домашна среда.

Избор на инструмент за анализ на газа

Опитвайки се да направите избор на устройството, желателно е да решите каква задача ще бъде възложена на устройството. Въз основа на планираните задачи е по-лесно да се намери необходимото оборудване. В допълнение, паричната емисия с точния избор на пълен комплект ще бъде решена в полза на купувача. Колкото по-малки са частите на комплекта, толкова по-ниска е цената.

Следните критерии за работа обикновено се разглеждат при избора:

 • списък на поддържаните газове;
 • гранични стойности на измервания на концентрацията;
 • възможност за анализ на обема и масовите фракции;
 • продължително време на работа;
 • възможността за извършване на измервания в няколко точки.

Разбира се, външното изпълнение играе определена роля в процеса на избор на оборудване. Наличието на защитни свойства, като водоустойчив корпус, блокиране на проникването на прах и сажди - всичко това също е важно, ако разчитате на трайността на анализатора.

Мобилният модел на газовия анализатор, привлекателен в допълнение към лекотата на използване, се дължи и на факта, че той е затворен в надежден, устойчив на влага случай. Плътният дизайн на калъфа също предпазва от проникване на прах

Като се има предвид насищането на руския пазар с газови анализатори на чуждестранно производство, трябва да се избере с оглед на адаптирането към вътрешните условия. Ясно е, че ако информационната част на устройството е на чужд език, е по-трудно да се използва такова устройство. Вярно е, че с течение на времето все още можете да свикнете с него.

Всеки газов анализатор е оборудван с работни сензори (сензори). Тъй като те се използват, тези елементи губят своите свойства, губят чувствителност и подлежат на подмяна.

Колко често трябва да бъдат заместванията и как ще се получат резервни части, е въпрос на избор, който изисква внимателен подход. И гаранционният срок не е последната част, на която трябва да се обърне внимание.

Общ преглед на производителите на газови анализатори

Сред чуждестранните компании, чиито продукти са придобили популярност на вътрешния пазар, се откроява германската компания Testo AG. Той произвежда широка гама от уреди, включително газови анализатори от различен тип.

Компанията съществува от повече от половин век и през този период от време научава как да създава наистина висококачествено и качествено оборудване във всички отношения.

Конкретно за газови анализатори: Testo AG доставя на пазара устройства, които могат да измерват, анализират и извеждат характеристиките на различни димни газове, генерирани от отоплително оборудване.

Един от най-популярните модели анализатори, маркиран от известната марка Testo AG. Фирмата доставя измервателни и контролни устройства в широк диапазон, изборът на потребителя е разнообразен

Това е приличен избор на газови анализатори също така предоставя на местната компания Polytechform-M. Той е един от най-големите производители на апаратура и аналитично оборудване. На базата на компанията има своя собствена експериментална лабораторна база, която осигурява успешното развитие на съвременните устройства.

Обхватът на Политехформ-М е представен от модели на газови сигнални устройства от серията Signal и Sigma, включително многоканални структури. Компанията също така произвежда серия от детектори DMG и друго оборудване. Конкретни примери са: “Signal-033”, “Sigma 1M”, “DMG-3”.

Продуктът на руската компания Polytechform-M е многоканален газов анализатор, който функционално осигурява цялостен мониторинг на газовата среда. Устройствата на компанията се ценят не само заради неговата функционалност, но и за надеждността му.

Петербургската компания Informanalitika е разработила и произвежда серия от устройства под марката "Hobbit". Серията Hobbit-T обхваща широк спектър от вещества, с които инструментите могат да работят и да извършват анализ.

Ефективно устройство на руската компания от Санкт Петербург. Устройството има интересното име "Hobbit T". Може би компанията "Informanalitika" реши да доведе до развитието, но устройството явно не се нуждае от допълнителна реклама

На практика всички видове газове, използвани в промишленото производство и вътрешната сфера, се подлагат на анализ с помощта на инструмент, разработен от фирма от Санкт Петербург. Вярно е, че "Hobbit-T" - оборудване, което принадлежи към категорията на стационарни устройства. Този фактор ограничава потребителския избор малко.

Друга германска компания Vössen, чрез своето дъщерно дружество WITT, доставя бързи, точни, многофункционални газови анализатори. Освен това изборът за потребителя е практически неограничен по отношение на дизайна на устройствата.

Компактен мобилен и затова удобен модел на газов анализатор на немската продукция. Техниките за измерване и анализ от WITT успешно се вписват в руския пазар. Тук се търсят продукти от най-различни класове.

Гамата WITT е запълнена с неподвижни и мобилни устройства, предназначени за производство на проби или контрол по линия. Всички видове газове могат да бъдат анализирани с WITT, а областта на евентуалното прилагане започва с хранителния сектор и завършва с металургията.

Избрани са промекоприборни устройства. Сравнително млада руска компания (2009 г.) разработва и популяризира на вътрешния пазар модерно аналитично оборудване за екологични цели.

Руската компания Promekopribor доставя на вътрешния пазар интересни и ефективни устройства. Фирмата произвежда продукти за промишлена употреба, но има и отделни разработки, подходящи за ежедневието.

Трябва да се отбележи, че произвежданите от компанията продукти са в пълно съответствие с нормативната документация за вътрешна употреба. Списъкът на продуктите на компанията се ръководи от устройствата от серията "Polar" и "Test". Това са преносими многокомпонентни газови анализатори, предназначени за системи за управление на промишлени процеси.

Удобни домакински уреди се доставят от италианската компания Seitron srl за Русия, като италианците работят на руския пазар повече от 15 години, като през това време успяха да доставят над 450 инструмента.

За битовата сфера интерес може да бъде например разработването на „Seitron RGDMETMP1“ - сигнално устройство за замърсяване с природен газ, захранвано от главния газопровод.

Италианският газов анализатор RGDMETMP1, който придоби популярност в Русия, е продукт на Seitron srl. Идеален за домашна употреба. Продуктовата гама на компанията обаче е предназначена за широка аудитория от потребители.

Това е само един пример за италианско оборудване. Като цяло, оборудването на Seitron може да отговори на търсенето в широк спектър от нужди. Тук има, например, мобилни газови анализатори за модално регулиране на котли на газ и твърдо гориво и стационарни газови детектори за вътрешна употреба.

Газов анализатор е електронно устройство, което все повече се превръща в необходим аксесоар за много моменти от съвременния живот. Научно-техническият прогрес даде на хората много полезни неща и продукти, но в същото време донесе много вредни производствени технологии и условия на работа.

Заключения и полезно видео по темата

Като пример за мобилен модел може да се разбере принципът на работа на газовия анализатор:

Точният анализ на околната среда дава възможност да се защити природата, да се направят местата за пребиваване на хората чисти. Анализаторите разкриват пълна картина на състоянието на заобикалящата атмосфера, дават възможност за оценка на ситуацията и предприемане на незабавни действия, ако има отклонения от стандартизирани норми.

Моля, напишете коментари в блока по-долу, задайте въпроси и публикувайте снимка. Разкажете ни за собствения си опит в използването на газов анализатор. Възможно е вашите препоръки да са полезни за посетителите на сайта.

Категория: