Инсталиране на бойлер ще предостави на собствениците на къщи с топла вода, ще увеличи комфорта на апартаменти от стари жилищни сгради като Хрушчов и малки семейни спални. Неуморимата част ще подготви и снабди водата с крановете така, че собствениците да се възползват от предимствата на цивилизацията.

Така че ще бъде, ако точно следва схемата на свързване на нагревателя към водоснабдяването, съгласни ли сте? Можете да намерите пълни отговори на широк кръг от въпроси, които възникват преди инсталирането на бойлери и в процеса на включването им в комуникационната мрежа на нашия уебсайт.

Надеждна информация ще бъде полезна за независими майстори, които желаят сами да извършат инсталацията. Необходимо е също така клиентите на водопроводчиците да проверяват качеството на работата.

Статията подробно описва видовете бойлери, посочва техните структурни различия, уточнява връзката. Дадени са ценни съвети, за да се гарантира перфектната работа на оборудването след монтажа. Информационното съдържание на предлагания материал е напълно допълнено с фотографски изображения и видео препоръки.

Видове битови бойлери

Характеристиките на свързващите битови отоплителни уреди са пряко свързани с видовете устройства, техническите им параметри, габаритите.

Традиционно в ежедневието има два вида нагреватели:

 1. Спестявания.
 2. Flow.

И двата вида котли се различават един от друг по отношение на отоплителната техника.

Устройството от акумулаторен тип, оборудвано с електрически нагревател (TEH). Това оборудване най-често се използва в домашната сфера. Може да се монтира директно в банята, ако размерите позволяват това

Кумулативните нагреватели студена вода се събират в контейнер, нагряват се и след това се извеждат на входа на водата.

Течащите единици за отопление се извършват директно в процеса на протичане на студена вода в контакт с нагревателя, без да се събира течност в кумулативния капацитет.

Потребителите в битовата сфера използват предимно кумулативни котелни системи. В тази статия е представен сравнителен преглед на двата вида бойлери.

Техническо устройство на котелното устройство

Системата за съхранение на вода от тип съхранение, котли, в опростена схематична форма, е резервоар, оборудван с електрически нагревателни елементи или течни топлообменници. Съдът за съхранение има тръбопроводи за снабдяване със студена вода и изхода на топла вода.

По-мощна и обемна конструкция - монтаж на индиректно отопление. Ясно е, че източникът на топлинна енергия в този случай е водата, идваща от отоплителната система. Въпреки това, ако е необходимо, е възможно да се свърже електрическото отопление.

Конструкциите на котлите за непряко отопление са допълнително оборудвани с работна зона за охлаждане и линии, свързващи се с отопление.

Всяка съвременна система, независимо от конструктивните особености, е оборудвана с автоматика, благодарение на която водата се нагрява и системата като цяло се регулира.

Конструктивни характеристики на отоплителните уреди

Има котелни устройства, предназначени за монтиране вертикално (монтирани на стена) и хоризонтално (на пода). Разбира се, във всеки отделен случай на използване на някои котли имат свои собствени характеристики за инсталиране.

Така, ако е предназначен стенен монтаж на водонагревателно устройство, се изисква предварително изчисляване на товара и сравняване на получените резултати с проектните параметри на стената на помещението, на което ще се монтира устройството.

Напоследък моторните бойлери бързо набират популярност. Потребителите са привлечени от малкия си размер, възможността за опростена инсталация. При малки нужди от консумация на вода наистина удобни устройства

Инсталирането на оборудване без изчисления на натоварването заплашва да се превърне в фатална инсталационна грешка, когато напълнен котел може просто да се срине заедно с нестабилната преграда, на която е монтиран.

Съгласно инструкциите на оборудването е необходимо да се изчисли натоварването, като се вземат предвид четири пъти теглото на котелната система.

Следователно, ако конструкцията на опорната стена е откровено слаба, схемата на водния нагревател трябва да бъде допълнена не само с линии, свързващи водоснабдяването и топлоносителя, но също и с подсилени стелажи - чрез скрепителни елементи.

Хоризонтална котелна централа, използвана за местно производство на топла вода. Той също така осигурява електрическо отопление и в тази версия на инсталацията е монтиран разширителен съд, което е правилното решение.

На класическите схеми на свързване на стенен котли, входовете за вода / изходите на нагревателите са маркирани със съответния цвят - синьо / червено.

Електрически схеми и решения

Отоплителното устройство може да бъде свързано към централизирано захранване по един от двата начина: чрез група за сигурност или директно.

Групата за сигурност се състои от набор от следните елементи:

 • спирателен вентил;
 • възвратен клапан;
 • предпазен клапан;
 • разширителен съд.

Вариант номер 1 . Наличието на група за безопасност традиционно се прилага за индиректно отопляеми котелни инсталации, както и когато налягането на централизираната система е по-високо от граничния параметър на работното налягане на котела.

Класическата схема на непрякото отоплително оборудване. Използват се две охранителни групи: 1 - охранителна група на котела; 2 - разширителен съд; 3 - охранителна група на котелно; 6 - отоплителна циркулационна помпа; 7 - котелна циркулационна помпа (+)

Вариант номер 2 . Свързването директно обикновено е приложимо за оборудването с малък капацитет, с протичащия принцип на действие. Директна връзка се допуска и при условия на по-ниски и стабилни налягания на централизираната водоснабдителна система. Електрическата схема във всички случаи включва монтирането на спирателни вентили.

За да може да се съхраняват и ремонтират водонагревателни съоръжения, тя е оборудвана със спирателни клапани на входа и изхода на системата (+)

Критерии за инсталиране на оборудване без грешки

Сред основните точки на инсталацията, върху които трябва да се съсредоточи вниманието, за да не се допуска грешка - това е съответствието на диаметрите на тръбопроводите по отношение на входящите нипели, както и напречното сечение на кабела, захранващ електрическия нагревател на котела.

Диаметърът на входящите тръби трябва да осигурява свободен поток вода по входящите / изходящите линии. Следователно по-голям диаметър на ръкавите с преход към размера на арматурата все още е допустим, но напречното сечение на тръбопроводите е по-малко от входовете на котела, което вече изглежда голяма грешка.

Добър пример за оборудването на котелна централа за електрическо отопление с всички необходими принадлежности. Трябва също така да се отбележи качествено (точно) изолацията на всички подходящи и изходящи линии.

Картината на захранващия кабел е подобна. Кабел с по-голямо напречно сечение не е забранен и кабел с по-малко напречно сечение е строго забранен.

Вярно е, че кабелът се увеличава спрямо нормата на секцията създава трудности при полагане в каналите, отнема повече свободно пространство. Изглежда логично да се избере точния размер на проводника в зависимост от тока на натоварване.

Електрическият контакт обикновено се монтира директно от устройството. Височината на инсталацията на цокъла от нивото на пода е не по-малка от 1, 5 м. Битовите котли са предназначени за захранване с еднофазен променлив ток 220-250 W. Текущо натоварване, като правило, не по-малко от 10 А.

Свързване на котелната система с електрическата верига. Такъв вариант на съединенията може да се счита, че е направен без грешка. Напречното сечение на проводника съответства на посоченото в документацията, присъства веригата за заземяване

Точната стойност се определя от работата на нагревателя и е посочена в техническата документация. При зададената стойност на тока трябва да бъде избран прекъсвачът.

Например, за поточни нагреватели са приложими следните актуални стандарти за изключване на автомата (таблица):

Мощност на котела (диаграма на потока), kW Автоматичен ток на изключване, А
3.5 20
5.5 25
6.5 30

Като правило, всички необходими параметри на свързване се определят от инструкциите на котела. Инструкциите на потребителя обясняват как точно да се инсталира. Ето защо, документите, включени в пакета оборудване, преди инсталацията се препоръчва внимателно проучване.

Някои характеристики на водопровода

Свързване на акумулиращ котел . Подаването на студена вода към котелната система се осъществява чрез тръбопровод, който е свързан директно към централния водопровод.

В същото време върху линията за студена вода се монтират редица компоненти, необходими за нормалното функциониране на оборудването:

 1. Спирателен кран.
 2. Филтрирайте (не винаги).
 3. Предпазен клапан.
 4. Изпускателният кран.

Тези елементи на схемата са монтирани на участъка между тръбата за подаване на студена вода и котела в маркираната последователност.

Линията за излизане на затопленият флуид по подразбиране също е снабдена със спирателен вентил. Въпреки това, това изискване не е задължително и ако кранчето не доставя кран на изхода на БГВ, това не изглежда да е сериозна грешка.

Всички бойлери имат общи характеристики. Точката на подаване на студена вода е разположена по-долу, пред нея трябва да се монтират филтри и редуктор, за да се намали налягането на потока (+)

Свързване на проточен бойлер . В сравнение с резервоара, работата се извършва в опростена схема. Достатъчно е да се монтира само един спирателен клапан пред входа за студена вода.

Но монтирането на спирателния вентил на изхода на нагревателя за БГВ се счита от много производители като грешка в общата инсталация.

Също така имайте предвид, че ако източникът на студена вода за мигновен водонагревател е кладенец, кладенец, водна кула и т.н., препоръчително е да включите грубия филтър последователно с крана (след крана).

Често грешка при монтиране при свързване на филтъра или отказ за инсталиране води до загуба на гаранцията на производителя.

Чести грешки при монтирането на бойлери

Правилата за инсталиране на такова оборудване предвиждат използването на изолация на тръбопроводите за студена вода / гореща вода. В същото време, техническите изисквания за монтаж определят минималния възможен дебелина на изолацията - 20 мм.

Нивото на топлопроводимост на изолационния материал трябва да бъде най-малко 0, 035 W / m 2 .

Пример за изолация на нагревателната система, където има очевидни грешки. Необходимо е да се изолират не само тръбите, но и работните компоненти, монтирани в участъка на тръбопровода. Съвременните изолационни материали го правят лесно.

Когато се монтират бойлери, те често нарушават схемата на свързване на битова единица към водопровода, използвайки изолационен материал с малка дебелина или изобщо не използват изолация.

В резултат на това, когато започне пълното функциониране на устройството, има значителна загуба на топлинна енергия. Тези загуби се отразяват в времето за нагряване, което се увеличава значително.

Неправилно извършената или липсваща изолация е основната причина за кондензацията по линията на студената вода. Това състояние на системата намалява нивото на комфорт на потребителя, допринася за формирането на нехигиенична среда в помещенията, където се намира оборудването.

Честа грешка трябва да бъде инсталирането на котела без разширителния съд. Схемата, която предвижда въвеждането на разширителния съд, се отнася специално за бойлерите за съхранение.

Благодарение на разширителния съд е възможно да се компенсира увеличаването на налягането поради увеличаване на обема на водата в бойлера.

Инсталиран разширителен съд в системата за индиректно отопление. Всъщност инсталирането на разширителния съд се извършва с грешка. Този елемент на системата трябва да се намира над линията на горния капак на котела. Освен това няма изолация на тръбите

Като правило, монтирането на нагреватели за съхранение е ограничено до включване на предпазния клапан на участъка от тръбопровода за студена вода. Такъв вид подмяна на разширителния съд с предпазен клапан е допустима, но от гледна точка на правилното монтиране това е техническа грешка.

Всъщност на бойлерите за съхранение винаги трябва да се монтира разширителен съд заедно с възвратен клапан.

Списък на други грешки по време на инсталацията:

 • електрически кабел, положен върху остри метални ръбове или върху повърхности с висока температура;
 • Редът за свързване на магистралните линии не съответства на посочения в диаграмата ред;
 • степента на монтиране на водонагревателя спрямо хоризонталната и вертикалната е счупена;
 • няма наземен контур за бойлера;
 • параметрите на електрическата мрежа, в която е свързано оборудването, не отговарят на изискванията за паспорт;
 • монтажът се извършва в помещение, където няма водоснабдителна и отводнителна система.

Всяка, дори незначителна грешка при монтирането на водогрейно оборудване може да изиграе фатална роля след използването на устройството.

Предлагаме Ви да се запознаете с подробните инструкции за монтаж на складови и проточни бойлери:

 1. Инсталиране на собствен бойлер: стъпка по стъпка ръководство + технически стандарти
 2. Инсталиране на проточен водонагревател самостоятелно: стъпка по стъпка

Заключения и полезно видео по темата

Работата на БГВ и отоплителната система зависи от правилното монтиране на водонагревателни уреди, затова е важно да се вземат предвид всички нюанси на инсталацията. Някои практически съвети са представени във видеоклиповете.

Професионални съвети:

Препоръки за самостоятелно инсталиране:

Винаги се препоръчва внимателно да се следи напредъка на инсталационните работи, като се ръководи от придружаващата документация за инсталиране на конкретен модел котел.

Често потребителите монтират системата, без да се притесняват да погледнат приложената диаграма. Свържете две водопроводи и поставете щепсела в контакта - такива действия за тях изглеждат обичайни. Но техниката не прощава грешки.

Имате личен опит в монтажа и свързването на бойлера? Искате ли да споделите знанията си или да задавате въпроси относно дадена тема? Моля, оставете коментари и участвайте в дискусиите - формулярът за коментарите е по-долу.

Категория: