Еднотръбната отоплителна система е едно от решенията за свързване на отоплителни уреди в сгради. Такава схема изглежда най-проста и ефективна. Изграждането на отоплителна индустрия в вариант „една тръба” струва на собствениците на жилища по-евтино от другите методи.

За да се гарантира ефективността на схемата, е необходимо да се извърши предварително изчисление на еднотръбна отоплителна система - това ще помогне да се поддържа желаната температура в къщата и да се предотврати загубата на налягане в мрежата. Тази задача е доста реалистична, за да се справите сами. Съмнявам се в способностите си?

Ще ви кажем какви са характеристиките на еднотръбната система, дайте примери на работни схеми, обяснете кои изчисления трябва да се извършат на етапа на планиране на отоплителния кръг.

Устройството на еднотръбната схема на отопление

Хидравличната стабилност на системата традиционно се осигурява от оптималния избор на условно преминаване на тръбопроводите (D). Стабилна схема за прилагане на метода за избор на диаметри, без предварително задаване на отоплителни системи с термостати, е доста проста.

Именно към такива отоплителни системи една тръбопроводна схема с вертикална / хоризонтална инсталация на радиатори и при пълно отсъствие на затварящи и управляващи вентили на щрангове (разклонения към уредите) има пряка връзка.

Илюстративен пример за инсталиране на радиаторен елемент в схема, организирана на принципа на циркулация от една тръба. В този случай се използват металопластични тръбопроводи с метални фитинги.

Чрез метода за промяна на диаметрите на тръбите в схема с еднотръбно пръстенно отопление е възможно да се балансира доста точно загубата на налягане. Управлението на потока на охлаждащата течност във всяко отделно отоплително устройство осигурява монтирането на термостат.

Обикновено, в рамките на процеса на проектиране на отоплителната система, в първия етап са изградени еднотръбни глави на радиатори. На втория етап се осъществява свързването на циркулиращите пръстени.

Класическата схема, в която една тръба се използва за потока на охлаждащата течност и разпределението на водата чрез топлинни радиатори. Тази схема се отнася до най-простите опции (+)

Проектирането на тръбопровод за единично устройство включва определяне на загубата на налягане на площадката. Изчислението се извършва, като се отчита равномерното разпределение на потока на охлаждащия агент от термостата спрямо точките на свързване в тази секция на веригата.

В рамките на една и съща операция, изчисляването на коефициента на изтичане плюс определянето на обхвата на параметрите на разпределението на потока в затварящия участък. Вече разчитате на изчисления обхват на клоните, изградете циркулиращ пръстен.

Обвързване на циркулиращите пръстени

За качествено осъществяване на свързването на циркулационните пръстени на еднотръбни схеми се прави предварително изчисление на възможните загуби на налягане (lossesRo). Той не взема предвид загубата на налягане в управляващия вентил (kRk).

Освен това, стойността на потока на охлаждащата течност в крайния участък на циркулиращия пръстен и стойността на (Рк (графика в техническата документация на устройството) определя количеството на регулиране на регулиращия вентил.

Същият показател може да се определи по формулата:

Ap = 0.316G / кРк,

когато:

  • KV - настройка на стойността;
  • G - дебит на охлаждащата течност;
  • AtРк - загуба на налягане на управляващия вентил.

Подобни изчисления се правят за всеки отделен контролен клапан на еднотръбна система.

Въпреки това, диапазонът на загуба на налягане на всеки РВ се изчислява по формулата:

Рко = оРо + ∆Рк - ∆Рn,

когато:

  • --Ro - възможна загуба на налягане;
  • OnРк - загуба на налягане на радиоактивните вещества ;
  • --Рn - загуба на налягане в областта на n-циркулиращия пръстен (с изключение на загубите в радиоактивните вещества ).

Ако в резултат на изчисленията не са получени необходимите стойности за еднотръбната отоплителна система като цяло, се препоръчва да се приложи версия с еднотръбна система, която включва автоматични регулатори на дебита.

Автоматичен регулатор на потока, монтиран на обратната линия на охладителя. Устройството регулира общия дебит за цялата еднотръбна схема.

Устройства като автоматични регулатори се монтират на крайните участъци на веригата (свързващи възли на щрангове, разклонителни линии) на точките на свързване към обратната линия.

Ако технически е необходимо да се промени конфигурацията на автоматичния регулатор (смяна на изпускателния вентил и запушалката), монтирането на инструменти също е възможно на захранващите тръбопроводи за охлаждане.

С помощта на автоматични регулатори на потока, циркулационните пръстени са свързани. В този случай се определя загубата на налягане сРс в крайните участъци (щрангове, инструментални разклонения).

Загубата на остатъчно налягане на границите на циркулиращия пръстен е разпределена между общите части на тръбопроводите (мРмр) и общия регулатор на дебита (рРр).

Стойността на времевата настройка на общия контролер се избира според графиците, представени в техническата документация, като се вземат предвид крайните раздели Рмр.

Изчислява се загубата на налягане в крайните части на формулата:

=Pc = --Rpp - mPmr -, Pp,

когато:

  • ∆Рр - изчислена стойност;
  • --Rpp - зададен спад на налягането;
  • InРмр - Загуби от спускане в участъците на тръбопроводите;
  • IsPp е загубата на Rrab на общия PB.

Настройката на автоматичния регулатор на основния циркулиращ пръстен (при условие, че разликата в налягането не е първоначално настроена) се извършва, като се вземе предвид настройката на най-ниската възможна стойност от диапазона на настройка в техническата документация на устройството.

Качеството на управляемост на потоците от автоматичните контролери на общия регулатор се контролира от разликата в загубата на налягане на всеки отделен регулатор на щранга или приборния клон.

Приложение и делово дело

Липсата на изисквания за температурата на охлаждащата течност е отправна точка за проектиране на еднотръбни отоплителни системи на термостати с инсталиране на ТР на захранващите линии на радиаторите. В този случай е задължително отоплителното тяло да се оборудва с автоматично регулиране.

Термостат, монтиран на линията, която доставя топлоносителя на радиатора. За монтаж са използвани метални фитинги, които са удобни за работа с полипропиленови тръби.

В практиката се използват и контурни решения, при които няма термостатни устройства на захранващите линии на радиаторите. Но използването на такива схеми се дължи на малко по-различни приоритети за осигуряване на микроклимата.

Обикновено еднотръбните схеми, където няма автоматично регулиране, се използват за групи помещения, проектирани с компенсация на топлинни загуби (50% или повече) поради допълнителни устройства: входна вентилация, климатизация, електрическо отопление.

Също така, устройството на еднотръбни системи се намира в проекти, където стандартите позволяват температурата на охлаждащата течност, надвишавайки пределната стойност на работния обхват на термостата.

Проекти на жилищни сгради, в които експлоатацията на отоплителната система е обвързана с отчитане на топлината, консумирана с помощта на метри, обикновено се изгражда по периметрова еднотръбна схема.

Периметровата еднотръбна схема е един вид “класика на жанра”, която често се използва в практиката на общинско и частно жилищно строителство. Счита се за просто и икономично за различни условия (+)

Икономическата обосновка за прилагането на такава схема е местоположението на основните щрангове на различни места в структурата.

Основните критерии за изчисляване са разходите за двата основни материала: отоплителни тръби и фитинги.

Според практически примери за внедряване на еднотръбна периметрова система, увеличаването на Du от поточната зона на тръбопроводите два пъти е съпроводено с увеличаване на разходите за закупуване на тръби с 2-3 пъти. А цената на арматурата се увеличава до 10 пъти по-голяма от размера, в зависимост от материала, от който са изработени.

Приблизителна база за инсталиране

Инсталирането на еднотръбна схема по отношение на разположението на работните елементи на практика не се различава от устройството на същите двутръбни системи. Магистралните щрангове, като правило, се намират извън жилищни помещения.

Препоръчително е по правилата на SNiP да се поставят щранговете вътре в специални мини или улуци. Жилищният клон е традиционно изграден около периметъра.

Пример за поставяне на тръбопроводите на отоплителната система в специално набитите глоби Тази опция на устройството често се използва в съвременното строителство.

Тръбопроводите се полагат на височина 70-100 мм от горната граница на подовия цокъл. Или инсталацията се извършва под декоративна основа с височина 100 mm или повече, до 40 mm широчина. Съвременното производство произвежда такива специализирани подложки за монтаж на водопроводни или електрически комуникации.

Свързването на радиаторите се извършва по схемата „отгоре-надолу” с подаване на тръби от едната или от двете страни. Разположението на термостатите “на определена страна” не е критично, но ако монтирането на отоплително устройство се извършва близо до вратата на балкона, монтирането на ТР винаги се извършва от страната далеч от вратата.

Полагането на тръбите зад цокъла изглежда преференциално от декоративна гледна точка, но ни напомня да си припомним недостатъците, когато става въпрос за преминаването на секции, където има вътрешни врати.

Тръбопроводите се полагат под декоративна основа. Може да се каже класическо решение за еднотръбни системи, внедрени в нови сгради от различни класове.

Свързването на отоплителни уреди (радиатори) с еднотръбни щрангове се извършва по схеми, които позволяват леко линейно удължаване на тръбите или съгласно схеми с компенсация за удължение на тръбата в резултат на температурни разлики.

Третият вариант на верижните решения, където се предполага, че ще се използва трипосочен регулатор, не се препоръчва от съображения за икономия.

Ако устройството на системата предвижда монтиране на щрангове, скрити в каналите на стената, се препоръчва използването на ъглови термостати като RTD-G и спирателни вентили, подобни на устройствата от серията RLV като свързващи фитинги.

Опции за свързване: 1.2 - за системи, които позволяват линейно разширение на тръбите; 3, 4 - за системи, предназначени за използване на допълнителни топлинни източници; 5, 6 - разтвори на трипътни клапани се считат за нерентабилни (+)

Диаметърът на разклонението на тръбите към отоплителните уреди се изчислява по формулата:

D> = 0.7√V,

когато:

  • 0, 7 е коефициентът;
  • V е вътрешният обем на радиатора.

Клонът се изпълнява с определен наклон (не по-малко от 5%) в посока на свободния изход на охладителя.

Избор на основния циркулационен пръстен

Ако проектното решение включва проектиране на отоплителна система, базирана на няколко циркулационни пръстена, изборът на основния циркулационен пръстен е необходим. Теоретично (и на практика) изборът трябва да се извърши в съответствие с максималната стойност на пренос на топлина на най-отдалечения радиатор.

Този параметър до известна степен влияе на оценката на хидравличното натоварване като цяло, попадащо върху циркулиращия пръстен.

Циркулационен пръстен в образа на структурната схема. За различни варианти за проектиране на такива пръстени може да има няколко. Въпреки това, само един пръстен е основният (+)

Изчислява се преносът на топлина на отдалечено устройство по формулата:

Apt = Qv / Qop + ΣQop,

когато:

  • ATP - изчислено отдалечено устройство за пренос на топлина;
  • - необходим топлообмен на отдалеченото устройство;
  • Qop - пренос на топлина от радиатори към помещението;
  • ΣQop е сумата от необходимия топлообмен на всички инструменти на системата.

В същото време параметърът на сумата на необходимия топлообмен може да се състои от сумата от стойностите на инструментите, проектирани да обслужват сградата като цяло или само част от сградата. Например, когато се изчислява топлината отделно за помещения, покрити с един отделен щранг или отделни зони, обслужвани от клона на инструмента.

Като цяло, изчисленият топлообмен на всеки друг отоплителен радиатор, инсталиран в системата, се изчислява по малко по-различна формула:

ATP = Qop / Qpom,

когато:

  • Qop - необходим топлообмен за отделен радиатор;
  • Qpom - търсенето на топлина за конкретна стая, където се използва схема с една тръба.

Най-лесният начин за справяне с изчисленията и прилагането на получените стойности може да бъде конкретен пример.

Практически пример за изчисление

За жилищна сграда е необходима еднотръбна система, контролирана от термостат.

Стойността на номиналния капацитет на устройството при максималната гранична стойност е 0, 6 m 3 / h / bar (k1). Характеристиката на максималния възможен капацитет за тази настройка е 0, 9 m 3 / h / bar (k2).

Максималното възможно диференциално налягане TR (при ниво на шума от 30 dB) е не повече от 27 kPa (ΔP1). Глава на помпата 25 kPa (ΔP2) Работно налягане за отоплителната система - 20 kPa (ΔP).

Необходимо е да се определи обхватът на загубата на налягане за TP (ΔP1).

Стойността на вътрешния пренос на топлина се изчислява по следния начин: Atr = 1 - k1 / k2 (1 - 06/09) = 0.56. Оттук се изчислява необходимия диапазон от загуби на налягане на ТР: ΔР1 = ΔР * Atr (20 * 0.56 … 1) = 11.2 … 20 kPa.

Ако независими изчисления доведат до неочаквани резултати, по-добре е да се свържете със специалисти или да използвате компютърен калкулатор за проверка.

Заключения и полезно видео по темата

Подробен анализ на изчисленията с помощта на компютърна програма с обяснения за инсталиране и подобряване на функционалността на системата:

Трябва да се отбележи, че пълномащабното изчисляване дори на най-простите решения е придружено от маса на изчислените параметри. Разбира се, справедливо е да се изчисли всичко без изключение, при условие че организацията на отоплителната структура е близка до идеалната структура. В действителност обаче няма нищо съвършено.

Затова те често разчитат на изчисления като такива, както и на практически примери и резултати от работата на тези примери. Този подход е особено популярен за частните жилища.

Има ли нещо, което да добавите или имате някакви въпроси относно изчисляването на еднотръбна отоплителна система? Можете да оставите коментари за публикацията, да участвате в дискусии и да споделите своя собствен опит в организирането на отоплителния кръг. Формулярът за комуникация е в долния блок.

Категория: