Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Природният газ осигурява на човека топлина и топла храна. Въпреки това, за изпълнение на тези функции, тя трябва да бъде доведена до жилището - за оборудване на тръбопровода, свързан с централната мрежа, отоплително оборудване и домакински уреди.

На етапа на проектиране на тръбопровода е необходимо да се определи кои разрешителни трябва да се изготвят, как да се удари правилно в газопровод и на кого да се възложи такава отговорна работа. Отговорите на тези въпроси са подробно описани в статията.

Освен това описахме различни начини за свързване към централната магистрала, а също така очертахме и характеристиките на свързване към пластмасов и метален тръбопровод.

Какви са газопроводите

Газопроводът е специализиран тръбопровод, чиято цел е да транспортира и съхранява определени количества синьо гориво. Той може да има различни структурни характеристики, които се различават в зависимост от задачите, възложени на основната линия.

Например, мрежите от международно значение доставят огромни количества газ на дълги разстояния, защото поддържат постоянно налягане на високо ниво. Ето защо всички експерименти с газоснабдителни системи са неподходящи и могат да бъдат опасни не само за вас, но и за други.

Така че, най-добрият вариант за работа със системата ще бъде да се обадите на съответните служби, специализирани в работата с газови комуникации, която отговаря на изискванията на законодателството.

Газопроводът трябва да бъде инсталиран от специалист по газовата услуга, който има необходимото ниво на толерантност и отговаря на всички мерки за безопасност.

Тръбопроводите са подредени като кръвоносната система на човешкото тяло. Тяхната роля може да се сравни с коронарните съдове. И вече от централните тръби от регионално значение, разпределяйте синьото гориво между потребителите.

Те са по-малко основни, следователно натискът в тях е много по-нисък. Но дори и в такива газови мрежи скоковете му са възможни както надолу, така и в нарастваща посока.

Връзката с газовите комуникации става, когато организацията има специално признание. А проводници вътре в дома ви, можете да се опитате да приложите собствените си. За да направите това, достатъчно е да знаете ясна последователност от действия и да се придържате към необходимите мерки за сигурност.

Правила за изчисляване на честотната лента

Основният фактор, отговорен за непрекъснатото снабдяване на потребителите с синьо гориво, е стойността на капацитета на тръбопровода. Изчисляването на този параметър се извършва по специален алгоритъм. Освен това, той се прави независимо от вида на използваните тръби.

Максималният капацитет на газопровод може да се изчисли по следната формула:

Q макс. = 196, 386 × D² × P / Z × T,

когато:

 • Р - работното налягане, поддържано в газопровода, плюс 0.1 MPa или абсолютното налягане на газа;
 • D е вътрешният диаметър на тръбата;
 • T е температурата на изпомпваното синьо гориво, измерена по скалата на Келвин;
 • Z е коефициентът на свиваемост.

Тази формула установява следния модел: колкото по-висока е стойността на индикатора T, толкова по-голяма трябва да бъде честотната лента на мрежата.

В противен случай ще има понижаване на налягането на газопровода, което неизбежно ще доведе до експлозия на това опасно вещество.

След избора на типа тръба за газопровод е важно правилно да се определи начинът на пробиване.

Има по-сложна формула. Даденият по-горе алгоритъм обаче е напълно достатъчен за извършване на необходимите изчисления, предхождащи свързването с газопровода.

Как да се свържете с тръбопровода?

Вкарването в магистралната мрежа не може да се извършва лично - само с помощта на специалисти от газови компании, които имат разрешителни и разрешения за извършване на такава работа. Независимо от избраната фирма, преди да се свържете с комуникациите, има мащабен етап на подготовка.

Подгответе се за връзката

Ако решите да поверите процеса на присъединяване на газовата мрежа към специалистите на съответната компания, тогава трябва да се свържете с лицензионната служба. Тук, освен подаването на заявка за установената извадка, ще трябва да предоставите пакет от документи, предвидени на законодателно ниво.

В навечерието на връзката с газопровода е необходимо не само да се правят правилни изчисления, но и да се получи разрешение от производителите на газ.

Когато става дума за поставяне на новопостроена сграда в газопровода, собственикът трябва първо да предостави паспорт, идентификационен код и одобрен проект на газоснабдителната система.

Освен това трябва да се изготви набор от документи:

 • декларация, заверена лично от ръководителя на териториалното поделение на газовата промишленост;
 • разрешение за присъединяване към газопровода, издадено от отдел "Планиране" на архитектурното споразумение;
 • снимка, направена по време на топографското изследване на зоната, където ще се извършва връзката;
 • технически паспорт на частна къща или негов екземпляр, заверен от нотариус.

Картината трябва да бъде заверена от оторизирани служители на газовата служба. Тя ще обхване цялата инженерна инфраструктура, включително не само газови комуникации, но и водоснабдяване, отоплителни тръби и канали.

Ако къщата е в процес на изграждане, трябва да се предвиди подходящ архитектурен проект, разрешение за строеж и етажен план.

И ако общата му площ надвишава 300 кв. М., Необходимо е да се представи топлинното изчисление на структурата, ситуационния план на обекта в мащаб 1: 5000, съгласието на съседите да се присъединят към газовата мрежа, съставено писмено.

Последният документ ще бъде необходим в случаите, когато се предвижда част от тръбопровода да се постави под земята под принадлежащите им участъци.

В навечерието на работата по полагане на тръбата за пробиване в газопровода е необходимо да се получи документирано разрешение на установената проба.

В повечето случаи разрешения от този вид се издават от градската газова администрация, тъй като те са пълноправни собственици на газопроводи.

В допълнение, ще трябва да предоставите технически паспорти или други документи, свързани с газови уреди, които се планират да бъдат инсталирани в сградата - разрешение за използване на оборудването по мястото на пребиваване, сертификати за съответствие, както и договори за поддръжка.

Ще ви е необходим и сертификат за проверка на димо-вентилационни канали и други документи, предвидени в законодателството. Само с всички разрешителни и актове в ръка може да се пристъпи към работа на страничната лента, т.е. изключително на правна основа.

Не трябва да се забравя, че неразрешеното присъединяване към газопровода, без подходяща документация по установения от закона ред и съгласуване със съответните служби, е изпълнено с административни мерки. И ако в същото време е имало увреждане на тръбопровода, тогава се налага наказателно наказание.

Характеристики на процеса на свързване

Процесът на пробиване в газопровод е свързването на нова тръба, през която веществото от централната магистрала ще бъде транспортирано до потребителя. По правило такива връзки се осъществяват без изключване на подаването на газ в магистралната мрежа.

Използването на такъв продукт за свързване към газопроводите през вентила ви позволява да извършите пълната гама от работи по свързването без намаляване на налягането на газа. Обяснения към схемата: 1 - фреза за чаши, 2 - шпиндел, 3 - храпови механизъм, 4 - бара, 5 - камерен, 6 - камерен уплътнител, 7 - винт за налягане, 8, 9 - дръжки, 10 - съединител, 11 - разклонител, 12 - резе, 13 - заключващ болт (+)

Трябва да се вземат под внимание някои точки. Едно от тях е високото налягане в главния тръбопровод, така че работата по вложката се извършва с помощта на специално устройство. И това става след приключване на инсталацията и тестване на работоспособността на инсталирания тръбопровод за новия потребител.

Ако изграждането на отделен клон може да се извърши от служители на частни фирми, а някои от процесите от самия собственик, ако притежават подходящи умения и инструменти, то връзката с централната магистрала може да се извършва само от специално обучен служител, следвайки разработените инструкции.

Действията му ще се ръководят от специалист по газовата услуга.

Правила за изпълнение

Не е трудно да се запомнят наборът от правила, които трябва да се спазват при осъществяването на връзката с газопровода. Въпреки това, в процеса на свързване трябва да се спазва стриктно.

Това са следните точки:

 1. Когато мрежата се характеризира с ниско налягане, се препоръчва в неговата комуникация да се постави свързване с индикатори от 20 до 80 mm вода. Чл.
 2. Работата с тръбопровода под средно или високо налягане е разрешена само след като нивото му се намали до приемливи стойности.
 3. Ако намаляването на налягането е технически невъзможно да се извърши, е необходимо да се прибегне до помощта на специализирано оборудване, което е проектирано да работи в нестандартни условия.
 4. Важно е да се привлекат служители от съответните организации, които имат специално разрешение за извършване на този вид работа.
 5. Ако трябва да се използват заваряване и газово рязане, налягането на площадката трябва да се следи, което по време на монтажа трябва да се поддържа в диапазона от 40-150 kg / cm.

Спазването на комплекса от тези прости правила ще ви позволи да избегнете необичайни ситуации в процеса на подслушване в тръбопровода и да гарантирате безопасността на другите.

Вкарването в газопровода се извършва при наблюдение на регулирането на налягането в газопровода

Възможни начини за присъединяване

Свързването на новата мрежа за доставка на синьо гориво към съществуващата се извършва с помощта на свързване или заваряване.

В първия случай работата на главния тръбопровод не се подлага на драстични промени, тъй като процесът на студено изтласкване в газовата тръба се извършва без използване на заваряване. Обемът на изпомпваното вещество и неговото налягане не се променят и се запазват в работния обхват на мрежата.

Този метод се използва за свързване на нови потребители. За да извършите работа, свързана с централната мрежа, трябва да имате разрешение и разрешение за извършване на опасни за газа действия.

Без специално обучение е абсолютно невъзможно да се намесва в работата на главния тръбопровод. Нарушаването може да доведе до трагични последици със смърт или лишаване от свобода.

В някои случаи свързването към тръбопровода трябва да се извършва с пресичането на осите на мрежите. Обяснения към схемата: 1 - свързваща тръба, 2 - работен газопровод, 3 - „прозорец” (режеща стена), 4 - визьор, 5 - дървен диск, 6 - заварен шок, 7 свързваща тръба, 8 - екстракционен прът, 9 - подложка (+)

Вторият вариант е по-често срещан за присъединяването към мнозинството от жителите. Той е надежден и успява да издържи изпитанието на времето. Въпреки това, специалист, провеждащ странична лента по този начин, задължително трябва да има високо ниво на професионална квалификация, както и да има специално разрешително.

Методите за присъединяване са:

 • вкарват в тръбопровода под ниско налягане;
 • при газ със средно и високо налягане, когато се използват специални устройства;
 • с изключване на газ и пълно изхвърляне на тръбата от него.

Изборът на метод за свързване към газопровода зависи от редица фактори. Следователно решението трябва да бъде взето от свързващите лица във всеки отделен случай.

Що се отнася до изпълнителя, може да има 2 варианта: представители на газовата служба или служители на частна компания, които имат законно право да предприемат действия, както и необходимото оборудване и достъп за извършване на опасна работа с газ.

Освен това във втория случай службата може да поеме задължения за подготовка и изпълнение на пакет от документи за правно свързване с главната газова мрежа. Вярно е, че всички допълнителни услуги ще повлияят на крайната цена на връзката.

Не само перфектната работа на тръбопровода, но и безопасността на цялата газопреносна система, зависи от правилния избор на тръби.

Характеристиките се вкарват в металния газопровод

Вмъкване в централния клон на металните тръби се извършва след изготвяне на скица на бъдещата работа и подготовка на всички материали, които ще бъдат полезни в процеса, въз основа на избрания метод на свързване.

Първото е почистването на работната повърхност. В същото време, те премахват абсолютно всичко ненужно от мястото, избрано за свързване към газопровода: боклук, боя, ръжда. След това извършете оформлението на вратовръзката, поставяйки марката. Направете необходимите дупки.

След това добре се третират добре. По време на дисекция на повърхността на тръбата цепка внимателно покрити с глина. Това е необходимо, за да се сведе до минимум рискът, че изтичащият газ ще се запали, когато се направи разрез.

Отворите се затварят възможно най-бързо с азбестово-глинеста тапа, а мястото, което е било подложено на обработка, бързо се охлажда.

Тръбните връзки трябва да бъдат направени по такъв начин, че да се постигне най-точното пресичане на осите на тръбопроводите.

Следващият етап от работата ще бъде инсталирането на изключващото устройство. След като металът се охлади, щепселът се отстранява, за да може да се отстрани част от отрязаната тръба от тръбопровода.

Сега в образуваната междина е монтирано изключващо устройство. Състои се от комплект от гумени и дървени дискове и торбички, пълни с консистенция на вискозна глина.

След това инсталирайте накрайника. След като затворят отвора с изключващо устройство, те започват да правят основния отвор, предназначен за свързване на нова тръба. На първо място е необходимо да се провери съответствието на диаметъра, защото понякога маркировката трябва да бъде коригирана.

След това направете дупка и монтирайте тръбата. Неговите челни фуги са заварени от двете страни чрез заваряване и вентилът на него е затворен. След затваряне на дупки.

След като приключите с монтажа на дюзата, пристъпете към заваряване на нова тръба. Преди това се отстранява металната шлака, образувана след като е направена основната дупка. След почистване на повърхността на тръбопровода, монтирайте нова тръба в отворите и, като я покриете с глина, направете заваръчни шевове.

След това вземете воден разтвор на сапун и внимателно ги покрийте с нови шевове, като се уверите, че са стегнати и няма изтичане на синьо гориво.

Тръбните фуги трябва внимателно да се проверят за изтичане на синьо гориво, като се смазват с разтвор на сапун и вода.

Ако изтичането на газ не се наблюдава, пристъпете към последния етап на работа, т.е. Това обаче не е толкова проста операция, колкото изглежда на пръв поглед.

Изкопаването трябва да се извърши в съответствие със стандартите по-долу:

 • около периферията на сферичния кран и свързващата зона на свързващата тръба е необходимо да се запълни меката почва с дебелина повече от 20 cm и да се уплътни;
 • Окончателното засипване на траншеята с почвата е строго забранено да се извършва с булдозер или друга тежка строителна техника.

Забранено е попадането на гореспоменатото оборудване върху почвения слой, покриващо мястото на закрепване, както и тръбите, които протичат от него, както и върху сферичния вентил, който се издава над повърхността на земята.

Поставете в пластмасовия тръбопровод

Свързването към газопроводи от пластмасови тръби не е толкова скъпо финансово в сравнение със стоманените газопроводи. А в случая с пластмасовите тръби това е много по-лесно, отколкото с метални. Важно е да се следва ясна последователност от действия.

Пластмасови изделия за монтаж на инженерни конструкции сега се използват доста често.

Предимствата включват:

 • не се изискват скъпи изолационни материали;
 • разумна цена с висока степен на изработка на монтажни и строителни работи поради използването на автоматични заваръчни машини, ниско търсене на тежка техника и скъпи служители;
 • експлоатационен срок - най-малко 50 години;
 • минимални разходи по време на работа и ремонт.

В навечерието на закрепването е необходимо да се закупи качествена арматура, произведена в завода в съответствие с изискванията на ГОСТ (свързващи елементи). А също така, за да се даде по-голяма надеждност на шевовете, ще трябва да използвате специализирана връзка за лепило и гнездо.

Освен това трябва да се внимава да се осигури възможно най-стегнато закрепване на тръбата и най-добра плътност. В навечерието на инсталацията обработката на вложката трябва да се извърши с антикорозионно средство.

Независимо от избрания метод на свързване към тръбата от HDPE, всички действия трябва да се извършват по специална технология.

Що се отнася до процеса на пробиване в газопровод, състоящ се от пластмасови тръби, той се извършва по следния начин. Свържете тръбите със специални стоманени или полиетиленови вложки. Те са разположени перпендикулярно на съществуващата газопреносна система. Дължината им може да бъде от 80 до 100 cm.

Самият процес на изграждане се извършва чрез пластмасови тръби с контактно гнездо в основата. Технологията на пробиване в газопровода се извършва по следния начин: нагряването на стоманената вложка до температура от 60 ° C се извършва бързо и физически върху пластмасова конструкция.

Доста популярна технология е закрепването чрез използване на сферичен вентил. Максималният диаметър на тръбопровода от пластмасови изделия, който може да се вмъкне, е 500 mm за модели с SDR 11 и 800 mm - със SDR 17.6.

В този случай налягането в газопровода не трябва да надвишава 1 МРа (10 бара). Самата технология на пробиване в газопроводи от полиетиленови тръби се извършва в определена последователност.

Възможно е да се удари в полиетиленова тръба без заваряване; в този случай се прибягва до използването на специална скоба

Първият е заварен кран. В навечерието на инсталирането на оборудването в съществуващата мрежа се монтират арматурата и вградените нагреватели (свързване и повърхностна грижа), сферичният кран се инсталира в съответствие с SP 42-103-2003.

Следва монтаж и монтаж на оборудване. Бурната пръчка, в края на която е монтиран резецът, и възелът на вложката са фиксирани върху свободния палец на сферичния вентил. За да направи това, той завъртя половината устройство за затягане. Тези действия ви позволяват да получите напълно запечатана връзка.

Следващата стъпка ще бъде притискането на свързващия механизъм през фитинга с кран. В същото време, налягането трябва да бъде повече с 0, 1 MPa, отколкото в съществуващия газопровод.

След като бъде вкаран в тръбопровода. Сондата се върти с помощта на лост за тресчотка, препращащ мелницата, която от своя страна пресича стената на тръбопровода.

След това лентата с режещия инструмент се подава обратно и сферичният вентил се затваря. Моментът на влизане на режещия механизъм в съществуващия газопровод се определя чрез намаляване на силата, с която се върти бурната пръчка, както и чрез промяна на дължината на хода му.

След като дупката е направена, сондажната щанга с режещия инструмент се прибира, завъртайки рамената на устройството за рязане по посока обратна на часовниковата стрелка. Веднага щом ножът бъде изваден извън сферичния вентил, той трябва да бъде затворен.

По-нататъшните действия за вкарване в газопровода трябва да са насочени към запечатване на челните фуги и проверка на тяхната безопасност.

След това е необходимо да се освободи налягането в сглобката на входа в газопровода и да се разглоби оборудването. Изключвайки кранчето, газът се освобождава от свързващия механизъм през маркуча за парата и се допира с дросел. В същото време оборудването се отстранява от свободния палец на сферичния вентил. Сега режещият инструмент може да се свали.

На следващия етап е необходимо да се отстрани отрязаната тръба от режещия инструмент и да се отстранят образуваните стърготини.

След това се присъединява към премахването на тръбопровода. Той се заварява с помощта на съединител към свободния пазов тръбопровод на сферичния вентил. След пускането в експлоатация на синьото гориво, завареното съединение трябва да бъде под налягане под работно налягане, като предварително е обработено с воден разтвор на сапун, за да се гарантира, че няма изтичане на газ.

Договорът за доставка на синьо гориво трябва да бъде сключен в края на процеса на включване в газопровода, за да се легализира връзката

След успешно завършване на свързването с газопровода е необходимо да се извърши документалната част от работата чрез сключване на договор за доставка, техническа и спешна експедиция с регионалния представител на газовата компания в региона.

Приемането на новото газово съоръжение след завършване на процеса на свързване и запечатването на инструменти, контролиращи количеството консумирано синьо гориво, се извършва от представител на гореспоменатата фирма.

На нашия сайт има блок от статии, посветен на свързването на газ към частна къща, съветваме ви да прочетете:

 1. Колко е връзката на газ с частен дом: цената за организиране на доставката на газ
 2. Как газът е свързан към частна къща: входно устройство + инсталация на системата
 3. Спецификации за свързване на газ: процедура за получаване на необходимата документация

Заключения и полезно видео по темата

Видеоклипът показва вградено в реално време под налягане без припокриване на газ:

Видео за вмъкване в съществуващия газопровод за високо налягане:

Пример за свързване с газопровод под налягане във видеоклип:

Като имаме обща представа за техническите изисквания и процедурата за работа по свързването към газовата мрежа, ще бъде по-лесно да се ориентирате във всички нюанси, както и да контролирате работата на компанията, с която е сключено договорът за свързване, ще стане по-лесно.

В допълнение, абсурдното желание да се срине в газопровод сам по себе си ще изчезне, като покани майстор да спести пари.

Споделете с читателите си опита си в договарянето на документи и свързването към централния газопровод. Моля, оставете коментари за статията и задайте въпросите си. Формулярът за обратна връзка се намира по-долу.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: