Друг домашно резачка - култиватор, направен от ръка Генадий Безугли.

Занаятчиите намират нови начини за използване на верижните триони и този път ще разгледаме домашен култиватор от резачка. Авторът е имал стара китайска резачка във фермата, той е решил да направи трактор с разхождащи се машини с катера си, за да се справи с градината си.

Разгледайте подробно дизайна на домашно приготвени устройства. Култиваторът се състои от преден волан и импровизирани фрези, които от своя страна се задвижват чрез скоростни кутии от мотор от трион.

Скоростната кутия, взета от българите, в този дизайн, намаляват оборотите на двигателя.

Въртящият момент се предава от двигателя към скоростните кутии, след това чрез верижно задвижване директно към фрезите.

Ето оригинално решение, измислено от майстор, велик домашен култиватор от верижен трион, за преработка на зеленчукова градина!

Домашен автор: Генадий Безугли.

Категория: