Отоплителната система в едноетажна сграда може да бъде инсталирана по различни схеми. Когато избирате най-добрия вариант, вземете предвид бюджета на проекта и наличността на горива.

Както и характеристиките на конструктивните елементи на частна жилищна сграда: площта на обекта, използваните материали в строителството, наличието на склад за монтаж на котелно оборудване.

Нека да видим какви правила трябва да се спазват при проектирането на отоплителна система и какви действия трябва да бъдат изоставени, за да се избегнат проблеми с отоплението в бъдеще.

Изисквания за индивидуално отопление

Отоплителното тяло трябва да бъде планирано така, че да съответства на архитектурния дизайн на сградата. Местоположението на всички функционални елементи трябва да бъде възможно най-удобно за експлоатация и извършване на планирани ремонтни работи, без да се нарушава конструктивната цялост на къщата.

Основни изисквания за модерни отоплителни системи:

 • енергийна ефективност;
 • проста инсталация и поддръжка;
 • високи скорости на пренос на топлина;
 • пълна / частична независимост от електричество.

Преди да започнете да проектирате топлоснабдяването, трябва да изберете най-подходящия и икономичен източник на топлинна енергия - печка или камина, вода, пара, въздух или електрическо отопление.

И все пак е необходимо да се определи концепцията за тръбопроводи за отопление на едноетажна частна къща, точно да се изчисли мощността и обективно да се оцени натоварването на системата, като се вземат предвид всички характеристики.

Индивидуалната отоплителна система трябва да създаде комфортен микроклимат вътре в къщата през зимния сезон, да бъде икономичен и надежден в експлоатация.

Правилно монтираната разпределителна линия позволява да се организира равномерно нагряване на въздуха във всички помещения на частен дом за минимален период от време.

Класификация на отоплителните системи

Автономни отоплителни системи или зависими от външни източници на енергия са монтирани в едноетажни сгради, вили и къщи. Първите работят на втечнен газ, дизел и твърди горива. Вторият - трябва да бъде свързан към електрическата мрежа или към главния газопровод.

Друга разлика между възможностите за отопление е необходимостта от участие на човека в експлоатацията на оборудването.

Системите с автоматизирано управление не изискват денонощно наблюдение или ръчна конфигурация. Поддържането на комфортна температура в сградата се осигурява от термостати и термични сензори.

Тези устройства редовно наблюдават промените в температурните показатели, което позволява на отоплителната система да отчита всички фактори, които пряко влияят на температурата в помещението: слънчева топлина, излъчване на домакински уреди, отопление от лампи за осветление и др.

Системата за топлоснабдяване често се монтира заедно с автоматизацията на котела. Неговата основна задача е да постигне възможно най-високата икономика, но да не надхвърля допустимите параметри.

Автоматизацията ви позволява да променяте температурата в къщата в различни часове на деня.

При класифицирането на отоплителните системи трябва да се вземат предвид такива знаци като:

 • вид топлоносител - въздух, вода или пара, комбинирани;
 • вид на използваното гориво - газ, електричество, торф, дърво, пелети, въглища;
 • метод за транспортиране на работния флуид - с естествена и принудителна циркулация;
 • ходът на движението на охладителната течност преминава и задънена;
 • метод на свързване на котелно оборудване - еднотръбна и двутръбна;
 • електрическа схема - с вертикално или хоризонтално разпределително разпределително устройство, горно или долно, комбинирано.

В жилищните сгради доминира вертикалното разпределение, а в едноетажни сгради е хоризонтално. Комбинираните методи за топлоснабдяване преобладават в нови високи сгради.

Характеристики на циркулацията на охлаждащата течност

В частни нискоетажни сгради е ефективно да се инсталират отоплителни системи с топлопреносна течност. За целта тръбите се пълнят с незамръзващ антифриз или вода.

Движението на работния флуид по отоплителния кръг може да се извърши в естествен или принуден режим. Нагрятата вода от топлинния генератор влиза в разпределителната тръба, а след това към радиаторите. Тази част от веригата се нарича директен удар.

След въвеждане на батериите, топлоносителят се охлажда и бързо отива към котела за отопление. Тази празнина се нарича обръщане. За ускоряване на транспортирането на охлаждащата течност вътре в системата е монтирана циркулационна помпа.

Физическо движение на течности

В отоплителния кръг се прави наклонът на хоризонталните тръбопроводи, като по този начин се създават условия за движение на работния флуид под влиянието на гравитацията.

Те също така монтират отворен разширителен съд - специален резервоар за получаване на излишната вода, за да се осигури правилна и безопасна работа на всички мрежови възли.

Водните системи работят напълно с петролни, твърди, газови и електрически котли

Има отоплителни системи с естествена циркулация, дължащи се на различна плътност на нагрявания и студен охладител. Според законите на физиката горещата вода се втурва нагоре.

В затворена верига, студените потоци неизбежно изместват нагряваните, принуждавайки ги да се движат в противоположна посока от източника на топлина. Движещ се флуид с потенциал на кинетична енергия преминава през всички батерии, отделяйки топлина. След връщане към котелното оборудване цикълът се повтаря.

Днес еднотръбната отоплителна система с водни радиатори е много популярна сред потребителите. Охлаждащата течност е вода, но е позволено да се използва антифриз работна течност, която ще предотврати разрушаването на тръбите през зимния сезон.

За да работи гравитационната конструкция, котелът се монтира под централната ос на главната верига. Обикновено топлогенераторът се монтира в ниша на пода, но понякога в сутерени, с изключение на газови блокове.

Захранващата линия от котела се повдига във вертикална посока до най-високата възможна точка. Това създава допълнително пространство в затворен контур за ускоряване на работния флуид.

Броят на необходимите вентили в гравитационните отоплителни системи е сведен до минимум. На диаметъра на монтираните тръби са поставени строги изисквания - те трябва да са поне 32 мм. Тъй като скоростта на движение на водата във веригата е ниска, за да се увеличи ефективността на отоплението, монтират се само тръби с голям диаметър.

В горната част на отворените отоплителни системи инсталирайте разширителния съд. В затворени, като правило, монтирани автоматичен дивертор на въздух

Най-проста е автономната отоплителна система, чийто принцип на действие се основава на естествения метод на циркулация на топлоносителя. Този проект за отопление на дома е лесен за прилагане на практика. Тази опция обаче е подходяща само за малки по размер сгради, тъй като дължината на отоплителния кръг е ограничена до 30 метра.

Основното предимство на самотечните системи е пълна независимост от електричеството. По-подробно за системите за отопление с естествена циркулация на топлоносителя.

Принудително движение в системата

За частни сгради с обща площ над 60 квадратни метра. m проектиране отопление с принудително транспортиране на работна течност. В затворен контур е инсталирана циркулационна помпа, която осигурява ускорено движение на горещата охлаждаща течност към радиаторите, а охлажданата към топлинния генератор.

Монтажът на тръбите в системата може да се извърши без наклон в хоризонталната равнина. Водата се движи поради разликата в налягането, което възниква на участъка от линията между предния и обратния поток на течността.

Наличието на помпено устройство значително увеличава ефективността на отоплителната система и намалява разхода на гориво, необходим за поддържане на комфортна стайна температура в частен дом.

Съществен недостатък на принудителната система е нестабилността. За постоянната циркулация на вода във веригата е необходима непрекъсната работа на помпата, а нейните характеристики зависят пряко от електрозахранването.

В случай на внезапно прекъсване на захранването, оборудването просто няма да може да изпомпва течност. Затова експертите препоръчват допълнително инсталиране на резервни генератори, които могат да осигурят стабилно и непрекъснато топлоснабдяване дори и в непредвидени ситуации.

Такива схеми могат да бъдат включени в инсталацията за отопление в сгради от всякакъв размер. Необходимо е само да се избере циркулационна помпа с подходяща мощност и да се осигури мощност.

Еднотръбна отоплителна система

В къщата има само една главна линия под пода или над нея с серия от батерии. В такъв отоплителен кръг няма разпределение към захранващата тръба и връщането.

По периметъра на едноетажна сграда е монтирана само една кръгла тръба с диаметър най-малко 32 mm, която е условно разделена наполовина. Половината, която напуска топлинния генератор, се нарича захранване, а втората част на линията се нарича връщане. При заварени или безшевни тръби с малък диаметър радиаторите / конвекторите са монтирани в контура.

Организацията на отоплителна система с естествена циркулация включва инсталирането на захранваща тръба с наклон 4-5 mm на всеки 2 m

Схемата с една тръба включва следните функционални елементи:

 • източник на топлоснабдяване (котел);
 • отоплителни радиатори;
 • разширителен съд;
 • тръбни елементи.

Нагряваният флуид постъпва редуващо се в радиаторите, като всеки път отделя част от топлината си. След това се охлажда отново в котела за следващия цикъл на загряване. Във всяка батерия се губи топлина, а последният елемент във веригата остава най-студен в сравнение с останалите.

Има няколко начина за оптимизиране на работата на една тръбна система. Можете допълнително да монтирате специални термостатични вентили за топлообменници, балансиращи вентили с регулируемо хидравлично съпротивление или компактни сферични кранове. Това оборудване помага да се нормализира притока на топлина към батериите.

Инсталираните вентили ви позволяват да регулирате количеството на входящата топлина във всеки отделен радиатор

Друг начин е да се увеличи броят на секциите на всеки следващ радиатор в отоплителния кръг. Можете също да инсталирате циркулационна помпа. Помпеното устройство е свързано в края на обратната линия - мястото, където работната течност има най-ниските температурни стойности.

Еднотръбният вариант на отопление се отличава с лесен монтаж и пускане в експлоатация. Загубите на топлина са сведени до минимум, тъй като абсолютно всички комуникации са разположени във всекидневните на частна къща.

Такава схема може да бъде организирана под формата на система с хоризонтално окабеляване и принудително движение на охлаждащата течност или вертикална отоплителна мрежа с естествено, принудително или комбинирано движение на работния флуид.

Препоръчваме да прочетете и други материали, в които подробно разгледахме еднотръбната отоплителна система за частна къща.

Метод на хоризонтално окабеляване

Монтажът на захранващата тръба в хоризонталната равнина се извършва с желания наклон по посока на нагрятата вода. В този случай, всички батерии около периметъра на къщата трябва да бъдат инсталирани на същото ниво. За освобождаване на въздух от радиатори, използващи кранове Mayevsky или автоматични устройства за обезвъздушаване.

Кранът на Маевски е специално устройство за премахване на акумулиран въздух от батерии. Спирателният вентил се завърта, докато се чуе съскане. Когато газовата смес бъде отстранена, водата ще тече от чешмата.

В самата подова конструкция може да се монтира хоризонтална магистрала или да се монтира над нея. За да избегнете загуба на топлина, в първия случай трябва да изолирате тръбите.

Вертикално оформление

В такава система, транспортирането на течния охладител осигурява естествен режим на циркулация и следователно няма нужда да се инсталира допълнителна помпа. Нестабилността е основният плюс на една тръбна вертикална отоплителна система у дома.

При този метод на свързване работният флуид, нагрят до предварително определена температура, се придвижва нагоре по вертикалната тръба, след което преминава през разпределителните тръби към батериите. Ефективността на работата на вертикално разположена еднотръбна система се постига чрез инсталиране на магистрална линия под наклона, както и инсталиране на тръби с голям диаметър.

Разбира се, масивният тръбопровод няма да украси интериора на дневните. Но този очевиден недостатък може да бъде избегнат чрез инсталиране на циркулационно оборудване в системата.

Двутръбна отоплителна система

Основната разлика между двутръбната схема за домашно отопление е наличието на една тръба за водоснабдяване и друга за връщане. Освен това, първият идва гореща течност, втората е насочена към котела вече е охладен охладител.

Всяка батерия се обслужва както от подаващото устройство, така и от възвратния щранг. Това дава възможност да се регулира количеството топлина, произведено от отделните радиатори. Ако не вземете предвид охлаждането на охлаждащата течност в тръбите, се оказва, че всички нагревателни елементи получават течност при същата температура.

Това е стандартната двутръбна отоплителна система, при която нагряването на течния охладител се осигурява от двуконтурен газов котел

Двутръбната отоплителна схема включва:

 • топлогенератор;
 • батерия;
 • разширителен съд;
 • тръби;
 • затварящи вентили и специални устройства за изпускане на въздух.

Тръбата за гореща вода преминава от котела към разширителния резервоар. След това се свързва към разпределителния тръбопровод в отоплителния кръг. В допълнение, в резервоара се пробива преливната тръба за своевременно отстраняване на излишната охлаждаща течност в канализационната система.

От дъното на топлообменниците излизат тръби, комбинирани в една обратна линия. На него охладеният охладител се връща обратно в котела. Обратният тръбопровод е положен строго паралелно на горните тръби. Тя трябва да минава през всички помещения, където е положен линията за топла вода.

Двутръбни системи с принуда се считат за най-ефективни за едноетажни къщи и вили, но те могат да осигурят топлина и двуетажни сгради на голяма площ.

И те ви позволяват да затоплите помещението равномерно и много бързо и да поддържате различни температурни условия в стаите. В допълнение, двуконтурната реализация прави възможно организирането не само на отоплението на къщата, но и на снабдяването с гореща вода.

Циркулационното налягане в двутръбната система зависи пряко от височината на монтиране на нагревателните елементи

Затворените отоплителни системи с принудителна циркулация са монтирани в два варианта - с хоризонтално и вертикално окабеляване.

Първият метод е реализиран в едноетажни къщи с дълъг тръбопровод. В такива случаи свързването на водни радиатори към отоплителния кръг с хоризонтално окабеляване е най-доброто решение.

Във втората версия на разпределението, вертикалната тръба се намира вертикално, което позволява използването на веригата дори в многоетажни сгради. В такива системи въздухът не се натрупва, тъй като мехурчетата, които се образуват, моментално се издигат във вертикална посока, директно в разширителния резервоар.

Долна и горна схема на окабеляване

С по-ниското окабеляване на системата магистралата се полага в сутерена или мазето. Допуска се монтиране на тръби под пода. Охлаждащата течност влиза в отоплителното оборудване отдолу нагоре.

Отстраняването на газовата смес се извършва чрез специална въздушна линия, свързана с щранговете. В случай на непредвидени аварийни ситуации, възвратните и захранващите щрангове са оборудвани със специални кранове за изключване.

За реализиране на схемата с горната разпределителна линия, разширителният резервоар се монтира на най-високата точка на тръбопровода. Разклонението в мрежата също се извършва на едно и също място.

Невъзможно е да се проектира най-горното окабеляване в частни къщи, където няма таванско помещение

Видове двутръбни хоризонтални системи

Най-често срещаната възможност за отопление на жилищна едноетажна къща е двутръбна отоплителна система с хоризонтално окабеляване.

За организиране на такъв отоплителен кръг се използват следните схеми:

 • тройник или по друг начин периметър;
 • колектор, в противен случай лъч.

Съгласно схемата на тръбите, тръбите са свързани с тройници, тръбопроводите са положени по периметъра на помещението и са свързани последователно с инструментите. Охлаждащата течност в периметровата система преминава от една батерия към друга, охлаждайки леко по пътя.

Според движението на загрятата и охлаждащата охладителна течност, тройните варианти са разделени на преминаващи и насрещни. В задънената верига горещата и охладена вода се движи в различни посоки. В свързаните отопляеми и отпадъчни охлаждащи течности тече в една посока.

В колекторната верига от централния орган на системата, колектора, тръбите се подават към всеки един от радиаторите, поради което охлаждащото средство навлиза във всички уреди едновременно.

Принципът на устройството наподобява слънчевите лъчи, излъчвани от разпределителя на топлинния поток, обикновено разположен в центъра. В радиалните варианти на оформлението, охлаждащата течност се движи само в различни посоки.

Правила за съставяне на отоплителната система

Добре проектираният проект ви позволява да управлявате най-ефективната и многофункционална отоплителна система.

Тя трябва да работи безпроблемно в климатичните условия, характерни за определено място, където се намира едноетажна къща, която е лесна за експлоатация.

Според резултатите от енергийния одит, изчисляването на спестяванията и годишните разходи за отопление е най-добрият вариант за отопление на къщата

Изготвяне на качествен проект за отопление на едноетажна къща и точно изчисляване на параметрите на системата се извършва по определен план:

 1. На първия етап е необходимо да се формира техническа задача, като се вземат предвид всички изисквания и детайли за отоплителната система.
 2. Втората стъпка е да се събере информация за частен обект. Експертите трябва да свалят всички индикатори, за да начертаят схема на отоплителния кръг.
 3. Следващият етап е изчисляването на преноса на топлина. За тази цел е необходимо да се извършат изчисления и да се избере оптималната отоплителна схема, която да отговаря на основните строителни стандарти и индивидуалните изисквания на клиента.
 4. Когато всички изчисления са завършени, се правят чертежи.
 5. Последният етап - проектиране и доставка на готовия проект на отоплителната система до клиента.

Основната задача на проекта е да изчисли правилната площ на отоплителното оборудване, да избере подходящи диаметри на тръбите. Също така, за да се определи работата на помпените устройства, се изчисляват точките на проникване на клапаните и компонентите на системата. Затова е препоръчително процесът да се възложи на професионалисти.

Ако наистина искате сами да правите изчисления, препоръчваме ви да прочетете материала, където използвахме пример за изчисляване на отоплителната система за частна къща.

Каква информация се нуждае от капитаните?

Преди започването на инсталацията е необходимо да обсъдите с експертите всички нюанси, за да покажете визията си за отоплителната система.

Капитаните трябва да предоставят:

 • пълна информация за материалите, от които се прави покривът на сградата, застъпващите се стени, конструкциите на прозорците;
 • план на едноетажна къща
 • чертежи, където са маркирани местата на водопроводната арматура.

Животът на отоплителната система се влияе не само от качеството на инженерния проект и умелото инсталиране, но и от избраните материали, инсталираното котелно оборудване, както и от рационалното използване на нагревателните елементи.

Заключения и полезно видео по темата

Във видеото, 3-D схема, подреждане и инсталиране на отоплителна система за еднотръбно разпределение в едноетажна частна къща:

На видеото е показано схематично изображение на двутръбна отоплителна система от полипропилен, правилното свързване на котелното оборудване и монтирането на отоплителни радиатори:

Във видеото, типичен проект за отопление и изчисляване на топлинните загуби се разглобяват:

Съвременните отоплителни системи са неразделна част от функционирането на частни къщи, вили и други строителни обекти. Професионално изпълненият дизайн е ключът към ефективна, надеждна и дългосрочна безпроблемна работа на индивидуална отоплителна мрежа.

Ако, след като прочетете материала, има въпроси относно темата на статията, можете да ги зададете в полето по-долу. Можете също да оставите коментар или да споделите собствения си опит с други посетители на сайта.

Категория: