Транспортирането на газопровода е един от най-икономичните и ефективни начини за доставяне на синьо гориво. Единственият съществен недостатък е големите капиталови инвестиции в проектирането и строителството.

Първоначално може да изглежда, че газопроводът лети в доста пени. С течение на времето обаче разходите се изплащат, а малките разходи за поддръжка позволяват на собственика да спести значителни суми. Ще научите всичко за проектирането и изграждането на газопроводната система от предложената от нас статия.

Общи характеристики на централните газопроводи

Газопроводът от магистрален тип е система от тръби и конструкции, използвани за доставка на гориво от производствени или производствени обекти до клиенти. Тя включва основни и допълнителни тръби. Диаметърът на последния се определя от характеристиките на обекта на транспортиране, но не може да надвишава 1420 мм.

Тръбопроводите се разделят на три класа в зависимост от налягането, под което се прехвърля веществото. Този показател трябва да се вземе предвид, тъй като в случай на надвишаване на нормата вероятността от злополука нараства.

Налягането варира в диапазона 1.2-10 МРа. Най-често работникът се счита за цифра от 7, 5 MPa.

Основните газопроводи са разделени на надземни, подземни и подводни. Първият поради малък асансьор не пречи на движението на превозните средства. Тази опция за доставка се използва за преодоляване на водни препятствия, пропасти и други препятствия.

Подземните мрежи се полагат в специални траншеи. Дълбочината на последното зависи от нивото на замръзване на почвата. Ето защо при организирането на транспортирането на мокър газ е важно да се вземат предвид климатичните особености на района, структурата на почвата, диаметърът на тръбите и др.

А за тръби с изсушен газ е подходящ изкоп с дълбочина 0.8 м. Дъното му е покрито със слой от набит пясък, положените тръби са покрити с няколко слоя битумно-полимерна мастика или полимерна обвивка, след което са напълнени с почва.

Подводни системи са създадени с цел транспортиране на продукти от морски зони, по дъното на реки или големи езера.

Стандартният тръбопровод е оборудван с главни и междинни компресорни станции. Всеки от тях разпределя потока на гориво през клоновете с проектирания диаметър и намалява налягането.

Например, газ преди достигане на крайния потребител преминава през главната, а след това междинна точка на разпространение. В резултат на това налягането се намалява до стойност, която се осигурява от местните тръбопроводи.

За да се осигури балансирано функциониране на системата, в зоната на потребление се създават специални складови съоръжения. Например, през летния период газът може да се натрупва, което се използва по време на студения сезон.

Не трябва да се допуска унищожаване на тръби в резултат на контакт с почвата, водата или въздуха. Този проблем се решава чрез външна антикорозионна защита.

Все още се използва катодна защита, която работи на базата на отрицателен потенциал

Важно е да се гарантира надеждността на газовата мрежа. Гарантирано е от помпено оборудване на компресорните станции, използването на висококачествени стоманени тръби, създаването на допълнителни успоредни линии, които се комбинират със сърцевината чрез джъмперите.

Ключови моменти в мрежата

Първо, представяне. Изчислява се, като се вземе предвид горивният и енергийният баланс на районите, които ще се транспортират. Предвиждат се максимални натоварвания. Също така е необходимо да се вземе предвид, че в бъдеще може да се развие определен регион, следователно и количеството доставен газ също ще се увеличи.

За подобряване на работата на контура се използва газопровод. Ако тръбопроводът работи със средна мощност, тогава центробежните вентилатори не оказват особено влияние върху ефективността. Но тяхната роля нараства с увеличаване на натоварването.

Второ, автоматично регулиране. При проектирането на мрежа се анализират характеристиките на управлението на газопроводите. За да направите това, определете стабилността на системата и открийте процесите, които не са достатъчни за балансирано функциониране.

Значението на автоматичното регулиране нараства пряко пропорционално на разстоянието до транспорта.

Съвременната технология ви позволява да променяте производителността в автоматичен ред. Ако няма необходимото оборудване, скоростта и ефективността на транспортирането спадат буквално до нула.

От една страна, движението на материята става под влияние на инерцията. Но от друга страна, системата забавя движението както поради закръглението на тръбите, така и директно поради вътрешно съпротивление. Имайки предвид сложността на оборудването, и двата фактора се нуждаят от индивидуален подход.

Държавната компания отговаря за управлението на газопровода. В Русия това е ОАО Газпром

Третата ключова точка е нотацията. Специалните знаци изпълняват информационни и предупредителни функции. Поставянето на знаци е задължително правило за използване на газопроводи.

Обозначенията ви позволяват да дефинирате обекти, площ и дълбочина на тръбопровода. Всъщност това са колони с два информационни блока. Вертикалната зона показва зоната на зоната със специална опасност, местоположението на събитието и други важни характеристики.

Хоризонтална, с информация за местоположението на опасната зона, поставена под ъгъл до 30 градуса спрямо повърхността на земята. Тя показва разстоянието в километри по целия маршрут.

Как да проектираме и изградим газопровод?

Безопасността зависи от правилното проектиране, хидравличното изчисление на газопровода и съответствието с технологичните изисквания в конструкцията. Следователно работата трябва да се извършва последователно и отговорно.

Основи на изготвянето

Първият и ключов етап. Тя предвижда създаването на система от документи, в които се показва техническа информация. Тук е диаметърът и работното налягане на тръбите. Показва броя на станциите, които ще бъдат отговорни за прехвърлянето.

Проектът съдържа разположението на предложеното местоположение на газопровода, класификацията на мрежите в зависимост от налягането. Документът отбелязва местоположението на централната и други регулаторни настройки.

Проектът трябва да гарантира:

 • постоянен транспорт;
 • възможност за превантивна поддръжка;
 • максимален комфорт и безопасност за потребителите.

Освен техническите и икономическите документи е необходимо да се вземат предвид и нюансите на външната среда. Съответният раздел описва факторите на околната среда, структурата на почвата, характеристиките на географското местоположение и др.

Преди започване на строителството на тръбопровода проектът преминава през строг преглед в държавните органи

Цялата документация се подлага на строг преглед в отговорните държавни органи. Тази мярка има за цел да предотврати евентуални негативни последици от грешки в схемата на главния газопровод. Специалистите могат да разрешат, изискват корекции или да не позволяват строителство.

Правилно оформеният проект е гаранция за комфорт и безопасност на транспорта, минимизиране на заплахите за живота и здравето на хората и предотвратяване на негативни въздействия върху околната среда.

Счетоводство и спазване на ограниченията

При проектирането на газоснабдителни системи на всяко ниво е необходимо да се вземат предвид ограниченията на законодателството, съответните стандарти и технически препоръки.

По-специално, строежът на тръбопроводи е строго забранен във всички населени места, в райони, където се извършват селскостопански дейности, в непосредствена близост до летища и железопътни линии. Има ограничения по отношение на пристанищата и пристанищата.

При полагане на тръбопровода е важно да се поддържа минимално разстояние до кабелите. Комбинирането на тръбопроводи с кабели може да позволи на Министерството на съобщенията на Руската федерация

Забранено е и комбинирането на тръбопроводи, всяка от които е предназначена за транспортиране на вещества с различни характеристики. Както вече споменахме, основната линия може да разклони - допълнителни тръби са свързани с джъмперите, така че е удобно да се извършват ремонтни работи.

Дълбочината на подземната тръба се определя от вида на транспортираното вещество и нивото на замръзване на почвата в определен район. Последното е особено важно за изпомпване на мокър газ.

В повечето случаи става дума за изсушено вещество, поради което нивото на погребение на клоните на тръбопровода е от 0, 8 до 1 метър. Но тук са техните характеристики. Ако тази зона се източи, индикаторът трябва да бъде повече от 1, 1 метра. Това се дължи на бъдещото потъване на почвата.

Характеристики на тръбния транспорт

За транспортиране на тръбни изделия се използват специализирани автомобили, оборудвани с ремаркета, ролетни щори и фиксиращо оборудване. Ремаркето има засилена връзка с каросерията на автомобила. Кабината има специален щит, който гарантира безопасността на водача.

Непосредствено преди строителството се извършва външен контрол на качеството на тръбите. Ако последните имат механични дефекти или са повредени от корозия, те не се използват. Също така изследва използваните фитинги и материали.

Клиентът може да поиска да провери качеството на изолацията в съответствие с изискванията на ГОСТ 9.602

За надземни и подземни тръбопроводи се използват стоманени тръби. За последния също е от значение полиетиленът. Въпреки че стоманата е универсална, но в някои характеристики те са по-ниски от другите варианти.

Например, полиетиленовите аналози имат по-дълъг експлоатационен живот, повишена устойчивост на разрушаване и не изискват използването на допълнителни материали срещу корозия. При подреждането на вътрешните мрежи на газопровода, често заедно със стоманени тръби, се използват по-скъпи медни продукти.

Следващата статия ще ви запознае с насоките за избор на тръби за изграждане на газопроводи, които силно препоръчваме да се чете.

Тънкостите на инсталиране на газовата мрежа

Първо се почиства вътрешността на тръбите. Освен това последните са монтирани от опитни професионалисти. Необходимо е не само да се предотврати загубата на вещество, но и да се вземе предвид скоростта на транспортиране и нивото на налягане.

За инсталацията на системата се използват:

 • тръбни секции;
 • лесно завой;
 • преходи;
 • кранове;
 • тапи;
 • възли за кладенци.

Използването на тези елементи позволява оперативно изграждане на газопроводи, както и по-малко значими, и създаване на херметична структура. В бъдеще, тръбопроводът е заварен: подготвителни работи, образуване на затворени фуги, заваряване в участъци и в резбата.

Необходимо е да се вземат предвид изискванията за части по ГОСТ 16037 при извършване на заваряване

Той използва газ и електрическа дъга, челно заваряване, запояване и др. Като се има предвид отговорността, участват само професионалисти със сертификат съгласно РД 03-495.

Работа с вътрешни газопроводи, заварчици 4 и 5. Заваряването може да се извършва както директно в изкоп (типичен за подземен газопровод), така и в близост до него.

Баласт и контрол на обекта

За да се гарантира правилното разположение на тръбопровода, се позволява баластиране и фиксиране. Например, за подземния тип се използват следните методи: бетониране, пълнене на почвата, окачване на стоманобетонни тежести и контейнери. За закрепване на тръбопровода се използват анкерни устройства.

Преди пускане в експлоатация на газопроводната мрежа, вътрешната повърхност на тръбите трябва да се почисти. Последните се проверяват и механично въздействат в съответствие с предвидените мерки в СНиП 42-01.

Резултатите от газово и електродъгово заваряване трябва да отговарят на ГОСТ 16037. Представителите на клиентите също имат право да контролират.

Предотвратяването на отрицателното въздействие на увреждащите фактори се извършва в съответствие с проекта за корозия

Ако тръбопроводът е преминал всички необходими изпитвания и отговаря на изискванията на законодателството, стандартите и препоръките, тогава той се предава за експлоатация на клиента. Първо трябва да освободите въздуха и след това да започне транспортирането на съответното вещество.

Защита на главния тръбопровод

Централната газова мрежа е далеч от играчка. Ето защо са установени строги правила за използването му. Дейностите на стопанските субекти в близост до районите, където тръбопроводите преминават и се врязват в газоснабдителната система, са ограничени. Трябва да получите съответното разрешение от местните власти.

Собственикът на дружеството трябва да информира населението на съседните територии поне веднъж на тримесечие за местоположението на тръбопровода. Използват се печатни издания, местна телевизия или радио.

Управителят на тръбопровода е длъжен да спазва общите и да разработи специални правила за експлоатацията на съоръжението.

Тръбопроводът се счита за обект на повишена опасност. Това се определя както пряко от характеристиките на транспортирането, така и от сериозните свойства на нефта, газа и други вещества.

Следователно, в случай на разрушаване на целостта на тръбата, е възможно следното:

 • експлозия;
 • унищожаване и замърсяване на прилежащата територия;
 • образуване на облак от пушек;
 • огън;
 • други отрицателни последици.

В непосредствена близост до тръбопровода е задължително да се поставят информационни табели на височина 1, 5-2 метра от нивото на земята. Те трябва да са четливи и видими, разположени на интервали от 500 метра и на всеки завой на пистата.

Преминаването през магистралата и тръбопровода е нежелателно, но в някои случаи не може да бъде избегнато. На такива места се поставят знаци, забраняващи паркирането на автомобили.

В статията са дадени основните правила и нюанси на свързване на частна къща с основната система за газоснабдяване, чието съдържание препоръчваме да прочетете.

Заключения и полезно видео по темата

Видео №1. Подробности за нюансите на проектирането на тръбопроводи от първостепенно значение:

Видео №2. Изграждане на централната газова мрежа:

Видео №3. Тръбопроводи за защита от корозия:

Главният тръбопровод е обект на повишена опасност. По време на строителството е необходимо да се вземат предвид изискванията на нормативните актове и да се ангажират изключително специалисти със съответните сертификати.

В бъдеще трябва стриктно да спазвате изискванията за експлоатация на съоръжението. Тогава то ще бъде стабилен източник на доходи за собственика и ще осигури на крайните потребители газ, петрол и други транспортни продукти.

Моля, оставете коментари в блока по-долу. Споделяйте полезна информация по темата на статията, която е полезна за посетителите на сайта. Задавайте въпроси относно спорни точки, публикувайте интересни снимки.

Категория: